Darovanie spermií

Darované spermie slúžia hlavne pre mužov, ktorí prekonali onkologickú liečbu, alebo sú prenášačmi genetického ochorenia, prípadne ktorí trpia závažnými poruchami spermiogramu. Ich jedinou možnosťou ako sa stať otcom, je vaša pomoc. Pomôžte takýmto mužom darovaním vašich spermií.

Darcovstvo spermií je bezplatné, avšak je spojené s finančnou kompenzáciou nákladov až do výšky 600€, v závislosti od počtu darovaní.

Darcom sa môže stať muž ktorý spĺňa nasledovné kritériá:

  • Vek 18 - 34 rokov.
  • Dobrý zdravotný stav.
  • Vysoká kvalita spermií.
  • Žiadne geneticky podmienené ochorenia.
  • Ukončené stredoškolské vzdelanie.
  • Negativné testy na sexuálne prenosné choroby.
  • Darca nesmie pravidelne užívať alkohol a drogy.

Všetky potrebné testy a vyšetrenia ako spermiogram, vyšetrenia na pohlavné prenosné choroby, genetické vyšetrenia, vám bezplatne urobíme u nás na klinike. Darovaním zároveň  zistíte aj vás celkový zdravotný stav, genetiku a kvalitu vašich spermií.

Ak všetky vyšetrenia budú v poriadku, zaradíme vás do programu darovania spermií.

Rozhodli ste sa stať darcom? Stačí napísať alebo zavolať na recepciu a objednáme vás na  úvodné vyšetrenia.

  • recepcia ISCARE Bratislava +421 2 5920 7800, iscare@iscare.sk
  • recepcia ISCARE Martin      +421 43 401 2116, iscare@iscare-martin.sk