List č.4

Milí pracovníci spoločnosti ISCARE !

Dňa 20.5.2003 došlo k najkrajšej udalosti v našich životoch. Po 11 rokoch manželstva sa nám narodila dcéra Sofia. Je nádherná a napĺňa nás nesmiernym šťastím. Predovšetkým Vám vďačíme za narodenie dcéry, ktorá po toľkých rokoch čakania a túžob, naplnila náš manželský život a dala mu nový zmysel. Je veľmi ťažké opísať Vám naše pocity, ale môžeme ich vyjadriť aspoň slovami vďaky za vašu pomoc.

Prijmite naše poďakovanie a prianie ďalších úspechov vo vašej práci ,ktorá pomáha k novému životu a prináša tak mnohým ľudom šťastie a lásku.

Ešte raz ďakujeme.