REPRODUKČNÁ
MEDICÍNA

Súčasná epidemiologická situácia naznačuje, že prístup ku koncepcii sa výrazne zmenil, a to najmä odkladom prvého tehotenstva do vyšších vekových kategórií. Zároveň sa zvyšuje percento nedobrovoľne bezdetných párov na podklade stúpajúcej incidencie(výskytu) sterility muža aj ženy. Incidencia sterilných párov je dnes už takmer 15 % a existuje reálny predpoklad, že tento údaj bude naďalej narastať. Postavenie asistovanej reprodukcie preto nadobúda čoraz väčší význam.

IUI - zavedenie spermií do maternice

Intrauterinná inseminácia (IUI), vloženie spermií do maternice, je najjednoduchšia metóda asistovanej reprodukcie. Spermie vkladáme počas ovulácie, po hormonálnej príprave alebo bez nej. IUI je indikovaná pri miernych poruchách spermiogramu, pri imunologickom faktore neplodnosti a pri idiopatickej sterilite, čiže keď nevieme nájsť príčinu neplodnosti. Úspešnosť intrauterinnej inseminácie sa pohybuje od 15-20 %, v prípade, že sa nevyskytuje iná príčina neplodnosti. 

IVF - mimotelové oplodnenie

In vitro fertilizácia (IVF) je oplodnenie oocytu (vajíčka) mimo tela ženy, konkrétne spoločnou kultiváciou vajíčok a spermií v špeciálnej miske. Ide o základnú metodiku, ktorá sa využíva v reprodukčnej medicíne. Táto metodika je indikovaná len v prípade fyziologického spermiogramu (normozoospermia). Podstatou tejto metódy je, že spermie musia sami preniknúť do oocytu, čo sa nemusí vždy podariť, resp. môže do oocytu preniknúť aj abnormálna spermia . Preto obzvlášť v prípadoch rôznych porúch spermiogramu je indikovaná ICSI metóda.

Viac informácií >>

ICSI - zavedenie spermie do vajíčka

Ide o mikromanipulačnú metódu, pri ktorej je spermia zavedená špeciálnou sklenenou pipetou pod mikroskopom priamo do cytoplazmy vajíčka (intracytoplamic sperm injedction). Embryológ vyberá spermiu pod veľkým zväčšením po posúdení jej morfologických (štrukturálnych) vlastností a na základe jej pohybu. Následne je spermia imobilizovaná a vpichnutá do oocytu. Je tak zabezpečená takmer 100% oplodnenosť odobraných kvalitných vajíčok. Táto metodika je indikvoaná pri rôznych poruchách spermiogramu ale taktiež v prípade, tzv "low responders", teda v prípade keď stimuláciou vznikne nižší počet oocytov.

Predĺžená kultivácia embryí

Pri prirodzenom počatí dochádza k oplodneniu vajíčka vo vajíčkovode, v jeho ampulárnej časti. Po oplodnení je embryo transportované do dutiny maternice, táto cesta mu trvá asi 6 dní. Pri predĺženej kultivácii vytvárame embryu rovnaké podmienky ako pri prirodzenom počatí. Do maternice ho vkladáme v rovnakom čase, ako pri prirodzenom počatí a aj veľkosť embrya je rovnaká. Pri predĺženej kultivácii vytvárame embryu lepšie podmienky na uhniezdenie a vyberieme vyberáme najkvalitnejšie embryá, čím zvyšujeme úspešnosť.

IVM - invitro maturácia ocytov

In vitro maturácia (IVF), dozretie vajíčok mimo tela matky, je metóda mimotelového oplodnenia, pri ktorej vyberieme z vaječníka nezrelé vajíčka, po dozretí v médiách nasleduje mimotelové oplodnenie a nakoniec embryotransfer, keď získame embryá. Takýto spôsob liečby nie je úplne bežný, vyžaduje upravené podmienky na odber vajíčok aj na narábanie s nimi. Metóda je vhodná pre pacientky, ktoré zle reagujú na stimuláciu vaječníkov. IVM oocytov považujeme za najlepšiu prevenciu ovariálneho hyperstimulačného syndrómu (OHSS), často ju používame o pacientok so syndrómom polycystických vaječníkov (PCOS).

PIGD

Predimplantačná genetická diagnostika embryí v prevencii geneticky podmienených chorôb a habituálneho potrácania.

viac informácií >>

IVF SOFT - ľahké stimulačné protokoly

Minimálna stimulácia vaječníkov menej zaťaží ženský organizmu, nehrozia najbežnejšie komplikácie IVF programu - ovariálny hyperstimulačný syndróm a viacplodová gravidita. Postup pri liečbe je rovnaký, ako pri IVF alebo ICSI s následným embryotransferom. Úspešnosť liečby je pri menšom počte vajíčok len mierne znížená.

Single embryo transfer

Prenos jedného embrya je najlepšia prevencia viacplodovej gravidity. Vzhľadom na to, že viacplodovú graviditu považujeme za komplikáciu liečby neplodnosti, navrhujeme prenos jedného embrya u všetkých pacientok, u ktorých hrozí hyperstimulačný syndróm alebo komplikovaný priebeh gravidity, aj za cenu mierne zníženej úspešnosti liečby.

FAST FISH

Výsledok už o 24 hodín! z buniek plodu získaných amniocentézou Genetické vyšetrenie spermií,Genetické konzultácie.

METÓDY
ASISTOVANEJ
REPRODUKCIE

Medzi metodiky asistovanej reprodukcie sú zaradené lekárske zákroky so zárodočnými bunkami muža a ženy (so spermiami a vajíčkami), pričom cieľom tejto odbornej manipulácie je oplodnenie. Z najjednoduchších metodík do tejto kategórie zaraďujeme indukciu (navodie) ovulácie s následným plánovaným pohlavným stykom alebo intrauterinnou insemináciou (IUI) a následne in vitro fertilizáciu (IVF) s rôzne modifikovanými postupmi. Asistovaná reprodukcia predstavuje jednu z najrýchlejšie sa vyvýjajúcich sa oblastí modernej medicíny, preto veríme v naplnenie nášho spoločného cieľa. Aby sme vedeli pomôcť neplodným párom a splniť im ak ich najkrajšie prianie.DARCOVSKÝ
PROGRAM

Darcovský program v našom centre asistovanej reprodukcie zahŕňa proces darovania spermií a oocytov (vajíčok), ktoré následne umožňujú mnohým neplodným párom splnenie sna o túžby po dieťati. Darovanie reprodukčných buniek je ich jediným možným spôsobom dosiahnutia vytúženého tehotenstva. Úspešnosť liečby s darovanými bunkami je 55-60%!

Darovanie spermií či oocytov je prísne anonymné a je spojené s finančnou kompenzáciou nákladov.


JEDNODŇOVÁ
CHIRURGIA

V rámci jednodňovej chirurgie v gynekológii vykonávame krátke operačné zákroky, ktoré si nevyžadujú hospitalizáciu dlhšiu ako 24 hodín. Zväčša pacientky odchádzajú do domáceho ošetrenia v deň zákroku. Najčastejšími zákrokmi sú diagnostická laparoskopia, diagnostická a operačná hysteroskopia, kyretáž, konizácia a iné. Pre bližšie informácie nás kontaktujte telefonicky alebo mailom.

Čo hovoria naši pacienti

Zároveň by sme sa Vám chceli poďakovať za to, že ste nám pomohli splniť náš sen a prispeli ste k tomu, že po návštevách u Vás a ďalších mesiacoch čakania sme sa nakoniec dočkali nášho synčeka Samka, ktorý sa narodil 30.10.2002 o 21:15. Pri narodení vážil 3,25kg, jeho dĺžka bola 51cm.čítaj viac...
Úspešnosť nášho centra: Centrum asistovanej reprodukcie ISCARE má v dlhodobom priemere 41% úspešnosť na prenos čerstvých embryí a 35% úspešnosť na prenos mrazených / rozmrazených embryí.

Čo hovoria naši pacienti

Keďže patríme medzi manželské páry, ktoré niekoľko rokov nemohli počať dieťa, v roku 2004 sme sa s naším problémom obrátili na Vás. V júli 2004 sme absolvovali IVF-ICSI. Transfer embrií sa uskutočnil 5. júla a po pozitívnom tehotenskom teste sme už len dúfali, že tehotenstvo prebehne bez komplikácií a ťažkosti a podarí sa nám donosiť dieťa. Tak sa aj stalo. čítaj viac...
Úspešnosť nášho centra: Centrum asistovanej reprodukcie ISCARE má v dlhodobom priemere 41% úspešnosť na prenos čerstvých embryí a 35% úspešnosť na prenos mrazených / rozmrazených embryí.

Čo hovoria naši pacienti

S veľkou radosťou Vám chceme touto cestou oznámiť, že sa nám vďaka Vám po 12-tich rokoch splnil najväčší sen v živote. Dcérka Tamarka sa narodila 24.2.2003, vážila 3600g a merala 54 cm. Dnes má 41/2 mesiaca, drží sa statočne a robí nám obrovskú radosť. čítaj viac...
Úspešnosť nášho centra: Centrum asistovanej reprodukcie ISCARE má v dlhodobom priemere 41% úspešnosť na prenos čerstvých embryí a 35% úspešnosť na prenos mrazených / rozmrazených embryí.

Čo hovoria naši pacienti

Dňa 20.5.2003 došlo k najkrajšej udalosti v našich životoch. Po 11 rokoch manželstva sa nám narodila dcéra Sofia. Je nádherná a napĺňa nás nesmiernym šťastím. Predovšetkým Vám vďačíme za narodenie dcéry, ktorá po toľkých rokoch čakania a túžob, naplnila náš manželský život a dala mu nový zmysel. Je veľmi ťažké opísať Vám naše pocity, ale môžeme ich vyjadriť aspoň slovami vďaky za vašu pomoc. čítaj viac...
Úspešnosť nášho centra: Centrum asistovanej reprodukcie ISCARE má v dlhodobom priemere 41% úspešnosť na prenos čerstvých embryí a 35% úspešnosť na prenos mrazených / rozmrazených embryí.

Čo hovoria naši pacienti

Dobrý deň, narodila som sa 5. Januára 2010 v Dunajskej Strede. Chcela by som sa Vám poďakovať, že som sa mohla narodiť. Slovom je nám ťažké vyjadriť, čo pre nás znamená Vaša pomoc a že sme sa mohli stať rodinou.
Ďakujeme
Úspešnosť nášho centra: Centrum asistovanej reprodukcie ISCARE má v dlhodobom priemere 41% úspešnosť na prenos čerstvých embryí a 35% úspešnosť na prenos mrazených / rozmrazených embryí.

Čo hovoria naši pacienti

Veľká vďaka patrí Vám Docent Války, za náš poklad, krásnu dcérku. Narodená v auguste 2012, váha 3880 g a 50 cm.
Úspešnosť nášho centra: Centrum asistovanej reprodukcie ISCARE má v dlhodobom priemere 41% úspešnosť na prenos čerstvých embryí a 35% úspešnosť na prenos mrazených / rozmrazených embryí.

Čo hovoria naši pacienti

Vážený pán Doc. Války. Úvodom listu Vás srdečne pozdravujeme a chceme sa Vám poďakovať aj zamestnancom Iscare za prístup a našu krásnu dcérku Lauru. Vďaka Vám máme šťastné zdravé bábätko, ktoré sa narodilo z lásky presne na Valentína 14.2.2014. Ešte raz ďakujeme.
Úspešnosť nášho centra: Centrum asistovanej reprodukcie ISCARE má v dlhodobom priemere 41% úspešnosť na prenos čerstvých embryí a 35% úspešnosť na prenos mrazených / rozmrazených embryí.

Novinky

O NÁS

Centrum asistovanej reprodukcie Iscare a.s. je prvé IVF centrum na Slovensku, dnes s takmer už 15-ročnou praxou. Spoločnosť Iscare a.s. bola založená v roku 1999 poprednými odborníkmi gynekológie a pôrodníctva v spolupráci s dcérskou spoločnosťou v Prahe pod odborným vedením pracovníkov izraelskej Kliniky pre liečbu neplodnosti.

Poskytujeme komplexné služby v rámci liečby a diagnostiky neplodnosti, vrátane najnovších a najmodernejších metodík. Iscare as je lídrom na poli poskytovania zdravotnej starostlivosti neplodným párom o čom svedčí aj počet narodených detí vďaka našej liečbe. Kladieme dôraz na diagnostikovanie príčiny neplodnosti, ktorá je následne kľúčom k úspešnej liečbe a splneniu sna našich klientov. Spolupracujeme s renomovanými odborníkmi a konziliárnymi lekármi v oblasti endokrinológie, imunológie a hematológie.

Financovanie

Zmluvné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Spôsob platby

hotovosť v pokladni centra
poštová poukážka
bankovým prevodom
prostredníctvom platobnej karty

Cenník služieb

CENNÍK >

Naša adresa

Iscare, a.s.
Centrum asistovanej reprodukcie
Šulekova 20
Bratislava 811 06
Slovenská republika

Vstup: z Novosvetskej ulice

Ďalšie telefónne čísla

Tel.: +421 (2) 5920 7800
Za posledné dvojčíslo si môžete
zvoliť číslo klapky.

KOORDINÁTORKA IVF CYKLOV:
+421 9 17 530 510

Objednajte sa

Ďalšie telefónne čísla:
+4 21(2) 5441 5544
+4 21(2) 5920 7800

recepcia:
+421 907 533 993
E-mail: iscare@iscare.sk

Ordinačné hodiny

Vedenie

MUDr. Oktavian Kuchárik
Člen predstavenstva
a generálny riaditeľ Iscare, a.s.

MUDr. Michaela Grossová, PhD.
Medicínsky riaditeľ
Iscare, a.s. Bratislava
Tel.: +421 (2) 5920 7800
Fax: +421 (2) 5464 2552
E-mail: michaela.grossova@iscare.sk

Naša adresa

Iscare, a.s.
Kollárová 2,
Martin, 036 01
Slovenska republika

Korešpondenčná adresa

Iscare, a.s.
P.O. Box 172
Martin 1
036 01

Ďalšie telefónne čísla

MUDr. Silvester Galo, MD, PhD.:
043/401 2112

Kulichová Soňa:
043/401 2114

KOORDINÁTORKA IVF CYKLOV:
+421 917 330 014

Objednajte sa

+421(43) 401 2116
recepcia:
+421 905 965 983

E-mail:
monika.pokrievkova@iscare-martin.sk

Ordinačné hodiny

Vedenie

MUDr. Oktavian Kuchárik
Člen predstavenstva
a Generálny riaditeľ Iscare, a.s.

MUDr. Silvester Galo, MD, PhD.
Medicínsky riaditeľ
Iscare, a.s. Martin
Tel.č.: +421 (43) 401 2112
Fax: +421 (43) 430 1840
E-mail: silvester.galo@iscare-martin.sk

Zavolajte mi

Odoslať

Chcem sa objednať

telefonicky
mailom
Odoslať